Het dagboek

1 juni -> 12 juli 19 juli* UITBREIDINGEN

Oproep tot solliciteren

- 10 september

Paneel 1

- 21 oktober

Openbare stemming

- Van 7 november -> 1 december

Tentoonstelling van finalistische projecten

bij de Manufacture de Roubaix - Begin december

Jury 2 en prijsuitreiking

(Lille)