Oproep tot solliciteren

Het doel van de wedstrijd is om innovatie en bedrijfsmodellen op het gebied van circulaire mode/duurzame mode/eco-verantwoorde mode te belonen.

De oproep tot het indienen van aanvragen heeft betrekking op projecten met producten en/of diensten die innoveren door de principes van de circulaire economie toe te passen in de sectoren Linnen, Textiel en Schoeisel, Professioneel Textiel, Textielaccessoires & Bagage (alleen die waarin textiel is verwerkt).

Heb je een vraag?

De oproep voor sollicitaties staat open voor verschillende categorieën:

 • Bedrijven: VSE's, KMO's, grote bedrijven, start-ups, enz. met een reeds opgezette juridische structuur.
 • BTW-plichtige verenigingen
 • Geïncubeerde projecten die een bewijs van incubatie kunnen voorleggen

Ongeacht de rechtsvorm van de projectpromotor, moeten projecten erop gericht zijn een B2B- of B2C-product en/of -dienst op de markt te brengen.

Aanvragers moeten in Frankrijk, België of Nederland wonen.De innovaties zullen worden beoordeeld door een internationale jury van experts uit de industrie. En in september, aan het einde van deze eerste fase, zullen15 finalisten worden gekozen.Vervolgens zullen de concurrerende projecten gedurende een maand aan het publiek wordenvoorgelegd om op testemmen via een online platform.

Goed om te weten: tegelijkertijd worden ze tentoongesteld in de Manufacture de Roubaix, een museum voor textielherinneringen en -creaties. Het is een belangrijke kans voor bezoekers om producten, prototypes en innovaties ter plekke te ontdekken, in al hun materialiteit.

Tot slot worden de Awards begin december afgesloten met de inmiddels traditionele prijsuitreiking op een prestigieuze locatie in de buurt van Lille.

Het project richt zich op een of meer van de circulaire modethema's:


TYPOLOGIE VAN INITIATIEVEN "CIRCULAIRE MODUS

BETER PRODUCEREN DANKZIJ HET ECO-ONTWERP

 • Denk aan het product en/of de dienst in termen van zijn volledige levenscyclus, om de impact te beperken tijdens de productiefase (nulafval, enz.), de gebruiksfase (herstelbaarheid, duurzaamheid), de onderhoudsfase (wassen, enz.) of de fase aan het einde van de levensduur (recycleerbaarheid), voor een nieuw product of een product dat al op de markt is. 
 • Het toevoegen bevorderen van gebruikte, gerecycleerde materialen of van nieuwe materialen die minder verontreinigend zijn, om het aantal verschillende gebruikte materialen en andere ontregelaars te verminderen voor een eenvoudigere recycling
 • De ontwikkeling van de korte circuits in de bevoorrading bevorderen door gebruik te maken van ter plaatse voorhanden stoffen en vakmanschap.  
 • Middelen voor veredeling ontwikkelen die minder verontreinigen (minder productiefasen, plantaardige verf, enz.)
 • Een businessmodel integreren dat de aankoopdaad van de klant aan de orde stelt door een sober gebruik van de aangeboden producten en/of diensten te promoten
 • Buffervoorraden beperken / vervaardigen op aanvraag
 • Het in het milieu terechtkomen van microplastics beperken

BETER CONSUMEREN EN DE LEVENSDUUR VERLENGEN

 • Aanzetten tot een meer sobere consumptie
 • Aanzetten tot praktijken als Tweedehands, Terugwinning, Reparatie, Hergebruik, Herontwerp/Hermaken 
 • Voorrang geven aan korte circuits in de distributie en aan sobere distributiepraktijken  
 • Nieuwe diensten ontwikkelen waarmee de hoeveelheid aangekochte kleding beperkt kan worden: verhuur, functionele economie, deeleconomie (ruilhandel, schenkingen, ...) 
 • De consument betrekken bij de productieprocessen (co-productie…) en hem beter informeren over de traceerbaarheid, de impact, het onderhoud, enz. van zijn product

HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR VAN DE PRODUCTEN BETER BEHEREN

 • Goed functionerende systemen ontwikkelen voor het inzamelen (bijv.: statiegeld…), voor het voorbereiden op de recyclage van de producten in gesloten kring (binnen hetzelfde productieproces) of open kring (nieuwe afzetmarkten)
 • Communicatie en bewustmaking betreffende het sorteren
 • De als afval beschouwde materialen nuttig toepassen (ook uit andere sectoren dan textiel: voedingsmiddelen, plastic uit de oceanen, enz.)